เทคนิคการปลูกผม

เทคนิค FUT

Follicular Unit Transplantation (FUT) เป็นวิธีการปลูกผมที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการปลูกผมมาเป็นเวลานาน Read More...

วงจรชีวิตของเส้นผม

เส้นผมแต่ละเส้นจะผ่านระยะที่ 1 ไปสู่ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ตามลำดับ และจะย้อนกลับมายังระยะที่ 1 ใหม่ เป็นวัฏจักรชีวิตของเส้นผมRead More...

เทคนิค FUE

Follicular Unit Extraction หรือ FUE เป็นวิธีการเจาะเอาเซลล์รากผมจากหนังศรีษะบริเวณด้านหลัง มาปลูกในบริเวณที่ผมบางRead More...

Q&A

พบประมาณ 30% จะเริ่มขึ้นหลังผ่าตัด 3 เดือน, 40% หลังผ่าตัด 4 เดือน, 50% หลังผ่าตัด 5 เดือน, 60% หลังผ่าตัด 6 เดือน, 70% หลังผ่าตัด 7 เดือน และ 80% หลังผ่าตัด 8 เดือน ผมที่ทำการปลูกแล้วประมาณ 8 เดือน จะมีการโตอย่างต่อเนื่อง คุณจะพบว่าผมใหม่โตเต็มที่ใน 12 เดือน
การบวมหลังผ่าตัดสามารถเกิดขึ้นได้ โดยปกติหลังผ่าตัดจะมีการให้ผู้ป่วยสวมสายรัดบริเวณหน้าผาก (Head Band) ประมาณสามถึงห้าวัน เพื่อป้องกันและลดการบวมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ผู้ป่วยยังสามารถใช้การประคบเย็นบริเวณที่เกิดการบวมครั้งละประมาณสิบนาที และพักสิบนาทีสลับกัน โดยทำอย่างน้อยสามวัน รวมถึงการนอนศีรษะสูงประมาณ 45 องศา จะช่วยลดการบวมได้ดีเช่นกัน
พันธุกรรมเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของผมร่วง ยีนที่เกียวข้องกับการหลุดร่วงของเส้นผมสามารถได้รับจากพ่อหรือแม่ หรือทั้งสองท่านผู้ชายจะได้รับผลกระทบเป็นส่วนใหญ่ ด้วยผลของฮอร์โมนเพศชาย (เทสโทสเตอโรน) กระตุ้นการทำงานของยีนนี้ให้เกิดผมร่วง
ได้ผลจริง โดยผมที่ทำการปลูกจะถูกย้ายมาจากบริเวณท้ายทอย ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ที่จะทำให้ผมร่วง แล้วย้ายมาปลูกได้ในบริเวณที่ต้องการ ผมที่ทำการย้ายมาปลูก จะมีคุณลักษณะเหมือนผมเดิมทุกประการ สามารขึ้นได้ตามปกติ
วิธีเดียวเท่านั้นที่จะรู้ได้แน่นอนคือ การรับการปรึกษากับศัลยแพทย์ปลูกผม โดยทั่วไปคนที่อายุน้อย เช่น ช่วงวัยรุ่นหรือประมาณอายุ 20 ต้นๆ อาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่า เป็นการยากที่จะประเมินถึงการเกิดผมร่วงที่อาจมีมากขึ้นในอนาคต สำหรับปัจจัยอื่นที่แพทย์จะพิจารณา คือ ปริมาณผมที่จะนำมาปลูก ขอบเขตของพื้นที่ที่ผมร่วง ประวัติครอบครัวที่เกียวข้องกับผมร่วง ลักษณะของเส้นผมแต่ละคน และความคาดหวังของคนไข้
คนส่วนใหญ่จะรู้สึกไม่เจ็บมาก คุณอาจจะรู้สึกเจ็บเล็กน้อยเมื่อฉีดยาชาที่หนังศีรษะ และเมื่อเริ่มรู้สึกชาแล้ว ก็จะไม่มีอาการเจ็บโดยการฉีดยาชาสามารถทำการฉีดซ้ำได้ เมื่อคนไข้เริ่มรู้สึกเจ็บ
จำนวนของการผ่าตัดขึ้นกับ
5.1 พื้นที่ของหนังศีรษะที่ต้องรับการปลูกผม
5.2 จำนวนและขนาดของกราฟท์ที่ต้องใช้
5.3 ความหนาแน่นของเส้นผมที่คนไข้ต้องการ
5.4 ลักษณะเฉพาะของผู้ป่วยแต่ละคน เช่น คนที่มีเส้นผมหนาใหญ่จะให้ความหนาแน่นของเส้นผมมากกว่าคนที่เส้นผมเล็ก

การประเมินจำนวนของการผ่าตัดนั้นสามารถปรึกษาได้กับศัลยแพทย์ปลูกผม เมื่อมารับการตรวจ
โดยทั่วไปคุณควรจะรอให้ผมที่ปลูกแล้ว 8 ถึง 12 เดือน ขึ้นอย่างเต็มก่อนที่จะตัดสินใจ รับการผ่าตัดปลูกผมอีกครั้งเพื่อเพิ่มความหนาแน่นของเส้นผม
การผ่าตัดปลูกผมมีความเสี่ยงค่อนข้างน้อย เนื่องจากเป็นการผ่าตัดในชั้นผิวหนัง เหมือนกับการผ่าตัดเล็กที่ใช้ยาชาเฉพาะที่โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่
1. อาการชาเฉพาะที่จากยาชาที่ฉีด ซึ่งอาการชาที่เกิดขึ้นนั้นจะค่อยๆ ดีขึ้นเรื่อยๆ ประมาณ 1 ถึง 2 เดือน หลังผ่าตัด
2. แผลอักเสบติดเชื้อบริเวณที่แผลผ่าตัด และบริเวณที่ปลูกผมสามารถป้องกันได้ด้วยการดูแลความสะอาดของแผลตามคำแนะนำของแพทย์ และสามารถรักษาได้ด้วยการให้ยาปฏิชีวนะ
3. การแพ้ยาชาเฉพาะที่ สามารถเกิดขึ้นได้ แต่พบได้ไม่มาก อย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลของเราจะมีการเฝ้าระวังไว้เพื่อผู้ป่วยตลอดเวลาที่ทำผ่าตัด โดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดความดันโลหิต, อัตราการเต้นของหัวใจ, สภาวะของออกซิเจนในเลือด รวมถึงมีการเตรียมอุปกรณ์และยาที่จำเป็นสำหรับการรักษาภาวะดังกล่าว
การปลูกผม เป็นการย้ายเซลล์รากผม (grafts) จากท้ายทอยจนถึงด้านข้างของศรีษะ โดยเทคนิคการปลูกผมแบ่งออกเป็น 2 วิธีคือ FUT (Follicular Unit Transplantation) และ FUE (Follicular Unit Extraction) เมื่อได้เซลล์รากผมแล้ว จึงนำกลับมาปลูกบริเวณด้านหน้า หรือตรงกลางหนังศีรษะที่ต้องการ
การปลูกผมเราจะทำการย้ายเซลล์รากผมจากบบริเวณท้ายทอยและขมับทั้งสองข้าง เนื่องจากเป็นผมถาวรที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรม หรือจากฮอร์โมนไดไฮโดรเทสทอสเตอโรน (Dihydrotestosterone) โดยสามารถเห็นผลรักษาชัดเจน ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย สามารถสร้างเส้นผมใหม่แทนที่ผมที่ร่วงบางไป
ค่าใช้จ่ายในการปลูกผมขึ้นอยู่กับจำนวนกอผม(กราฟ) ที่ต้องการปลูก การประเมินค่าใช้จ่าย สามารถทำได้โดยเข้ามารับการประเมินจากแพทย์ที่คลินิกโดยตรง หรือ ส่งรูปของท่านผ่านทาง email รูปถ่ายเพื่อรับการประเมินจะต้องเป็นรูปดังนี้ หน้าตรง ก้มหน้า ด้านข้างซ้าย-ขวา และด้านหลัง
ผมที่ปลูกจะมีอัตราการรอดชีวิตที่ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ผ ู้ป่วยที่รับการผ่าตัดปลูกผมจะมีผมขึ้นแน่นอน แต่ความหนาแน่นและความพึงพอใจขึ้นกับจำนวนกราฟท์และพื้นที่ที่ทำการปลูก ในส่วนนี้แพทย์จะให้คำแนะนำเมื่อเข้ารับการปรึกษาอีกครั้ง
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่จะได้ผลพึงพอใจคือ 8- 10 เดือน ระยะแรกหลังการผ่าตัด เส้นผมจะร่วงไปก่อนโดยรากผมจะ เข้าสู่ระยะพักประมาณ 4 เดือน จึงเริ่มงอกขึ้นมาใหม่ อัตราการยาวของเส้นผมจะเท่ากับเส้นผมปกติตามธรรมชาติ ดังนั้น ระยะเวลาที่ผมจะยาวทันกันและให้ผลปรากฏที่สวยงาม จึงอยู่ที่ประมาณ 8-10 เดือน